Contactpersonen

Voorzitter Voorzitter St. Vrienden vd Aaltense synagoge
Secretaris Secretaris St. Vrienden vd Aaltense synagoge
Penningmeester Penningmeester St. Vrienden vd Aaltense synagoge
Rondleidingen Groepsafspraken (ook buiten openingstijden)
Joodse Gem. Aalten Voorzitter van de Ned. Israël. Gem. Aalten
Tineke Ubbels